Centrum Zdrowych Myśli

to inicjatywa, stworzona z uwagi na potrzebę dostosowania się do dzisiejszych potrzeb, realiów życia, które toczy się bardzo szybko i wydaje się, że wciąż przyspiesza. Ta ciągła pogoń za różnymi potrzebami, z czasem przestaje być obojętna i zakłóca komfort psychiczny. Powoduje to, że zadbanie o swe codzienne zdrowie, wymaga coraz częściej zadbania również o sferę emocji, psychikę. Zauważyłem, że poszukując pomocy, bardzo często nie można pozwolić sobie na długotrwałe terapie, zwolnienie tempa życia. Klasyczna terapia często może wiązać się z kilkumiesięczną absencją w pracy. Dostrzegam oczekiwania, aby praca pomocowa była bardziej dopasowana do indywidualnych potrzeb, przez co szybciej przyniesie oczekiwane efekty. Brak zaakceptowania tych potrzeb powoduje, że poszukujący pomocy czuje się niezrozumiany i pozostawiony sam ze swoim problemem. Moim założeniem jest chęć dostosowania się do możliwości klienta, zaoferowanie pomocy polegającej na podążaniu za realnie zgłaszanymi potrzebami, stawiając słowa klienta jako priorytet, aby założenia i wiedza terapeutyczna pracowały na rzecz człowieka, a nie na odwrót. Praca nad sobą wiąże się z wielką odwagą, chęcią spojrzenia na siebie z innej perspektywy, poszukiwania w sobie zasobów, które pozwolą odnaleźć rozwiązania. Centrum Zdrowych Myśli to miejsce, które oferuje indywidualne podejście do każdej osoby, szanując przeszłość, teraźniejszość i oczekiwania związane z przyszłością.

Image Description

O mnie

Psycholog mgr Wojciech Fiłonowicz
od 2006 roku zawodowo jestem w ciągłym kontakcie z ludźmi i różnymi problemami, które pojawiają się w codziennym życiu. Dostrzegając potrzebę nadążania za realizowanymi zadaniami oraz żeby zwiększyć swoje kompetencje, ukończyłem 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Pogłębiając wiedzę i umiejętności dotyczące ludzkiej psychiki, funkcjonowania i zdrowia, uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach. Za najważniejsze z podjętych przeze mnie kroków związanych z rozwojem uważam: praktyki w Białostockim Centrum Onkologii, staż w Centrum Zdrowia Psychicznego – Odział Dzienny Leczenia Nerwic, (terapia grupowa sesje dyskusyjne, trening autogenny, psychorysunek, choreoterapia, psychodrama), uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jako wzbogacające moje doświadczenie uważam również współpracę ze Stowarzyszeniem „AKTYWNI” w Białymstoku jako
terapeuta-opiekun.


Image Description

Aktualnie zawodowo jestem związany z placówką medyczną świadczącą opiekę z zakresu zdrowia psychicznego oraz zdecydowałem się na podjęcie prywatnej praktyki. Kontynuuję swoją edukację w szkole psychoterapii poznawczo behawioralnej, gdyż wiedza na temat psychiki człowieka wciąż się pogłębia, a osoby chcące uchodzić za specjalistów, powinny za tymi zmianami nadążać.

Kontakt
Image Description

Współpraca

W ramach inicjatywy Centrum Zdrowych Myśli
współpracuję z:

Psycholog mgr Adam Korolczuk

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Wiedzę z dziedziny psychologii pogłębiałem uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach, m.in. jak radzić sobie ze stresem, mobbingiem, w jaki sposób budować poczucie własnej wartości, edukacja dla zdrowia psychicznego, posiadam certyfikat mediatora rodzinnego.

Ukończyłem kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). TSR to koncentracja na osobie oraz zasobach, koncentracja na potrzebach i celach, które wyznaczają kierunek pracy. Odbywałem praktyki między innymi w Białostockim Centrum Onkologii, w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku.

Udzielam konsultacji osobom, które poszukują pomocy i wsparcia. Stosuję różne techniki i metody pracy dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta, m.in. medytację, wizualizację, relaksację.

telefon kontaktowy: 603 447 019

Usługi i cennik

Cena za spotkanie trwające 50 minut wynosi 100 zł
Praca terapeutyczna wzbogacona o narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Istnieje możliwość spotkań "na odległość" poprzez rozmowę telefoniczną lub dowolny komunikator

Usługi z zakresu psychologii na podstawie zakresu określonego w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów:
Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:
1) diagnozie psychologicznej;
2) opiniowaniu;
3) orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią;
4) psychoterapii;
5) udzielaniu pomocy psychologicznej.

O Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Najistotniejszym podsumowaniem dla Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jest:
• Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby.
• Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie.
• Nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej - wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania.
• Małe zmiany wywołują duże zmiany.
• Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.
• Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia.
• Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii.
• Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy -współpraca jest nieuchronna.
• Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne.
Fundamentalne jest uznanie zasobów/kompetencji klienta, koncentracja na nim i posiadanych zasobach, również na potrzebach i celach, które wskazują kierunek pracy. Prowadzi to do kreowania pożądanej przez klienta wizji przyszłości.

Opinie

Masz Pytanie?

Dane kontaktowe


Biuro:

Wojciech Fiłonowicz
509 114 184
czm.gabinet@gmail.com

...

Centrum Zdrowych Myśli


ul. Spółdzielcza 8 lokal 220
15-441 Białystok
Mapa