Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT to miejsce dla tych Wszystkich, którzy poszukują sposobów na to aby lepiej i pełniej zrozumieć siebie i innych. Każdy człowiek posiada umiejętności i zasoby, które może wykorzystać w tym aby funkcjonować optymalnie dla siebie i znaleźć użyteczne rozwiązania.

Pracuje w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT. W trakcie spotkań terapeutycznych wspólnie z klientem odkrywam jego możliwości i mocne strony, które pomogą mu uzyskać poprawę sytuacji. W mojej pracy opieram się na trzech zasadach:
1. Jeśli się nie zepsuło, nie naprawiaj
2. Jeśli coś działa, rób tego więcej
3. Jeśli nie działa, zrób coś innego

Image Description

Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT

W CET LABIRYNT możesz:
- pracować w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR
- pracować nad sobą indywidualnie lub w grupach socjoterapeutycznych
- uczestniczyć w sesjach treningu umiejętności społecznych TUS SST
- uporać się z trudnym doświadczeniem życiowym (wydarzenia traumatyczne)
- rozwinąć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
- rozwiązywać konflikty za pomocą technik i metod mediacyjnych
- uczestniczyć w programie Kids’ Skills – Dam Radę! dedykowanym dla Twojego dziecka
- nauczyć się poprawnej komunikacji interpersonalnej i prowadzenia rozmów
- doskonalić się na warsztatach psychoedukacyjnych oraz szkoleniach
- skorzystać z indywidualnych konsultacji
- budować poczucie własnej wartości

Image DescriptionO mnie

mgr Piotr Tadeusz Zwoliński – terapeuta TSR, socjoterapeuta, certyfikowany praktyk metody Kids’ Skills, trener umiejętności społecznych TUS SST, terapeuta ręki I i II stopnia, certyfikowany mediator rodzinny. Jestem absolwentem Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek historia, specjalność nauczycielska, ukończyłem specjalizację w zakresie wiedzy o społeczeństwie z przygotowaniem pedagogicznym, jestem dyplomowanym socjoterapeutą (absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii – prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi), certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych TUS SST (nr SZ/64/X/2018), certyfikowanym terapeutą ręki I i II stopnia (certyfikat nr 12/I/TR/TUTOR/2019), certyfikowanym mediatorem sądowym w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych (certyfikat nr ENMA-M/1031/2012). Ukończyłem szkolenie podstawowe i zaawansowane - I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR (ang. Brief Solution Focused Therapy) w Centrum Rozwiązań w Toruniu (nr z rejestru 6/2019) oraz (nr z rejestru 1/2020). Aktualnie jestem w procesie certyfikacji terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. W 2019 roku uzyskałem tytuł Praktyka Metod: Kids'Skills - Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie Dumny! (zaświadczenie nr 1564/2019) opartych na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu. Przeszedłem wiele szkoleń z zakresu pomocy i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i pracy środowiskowej. W 2019 roku odbyłem staż asystencki w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR), członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS), członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (PSSiT) oraz członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Posiadam 20-letnią praktykę zawodową na stanowisku pedagoga – terapeuty w Stowarzyszeniu na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Białymstoku. Doświadczenie zdobywałem na stażach specjalistycznych z zakresu terapii w Ośrodkach w Krakowie i na Oddziale Leczenia Chorób Psychicznych w Krakowie oraz w Ośrodku „De Boei” Eindhoven w Holandii. Posiadam doświadczenie w pracy grupowej jak i indywidualnej z młodzieżą i dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z młodzieżą niedostosowaną społecznie pracując jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie pracując na stanowisku opiekuna - terapeuty w Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI w Białymstoku. Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętności wychowawczych oraz pracy z klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne. W marcu 2018 roku powołałem do życia Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne LABIRYNT Terapia-Warsztaty-Szkolenia, gdzie służę pomocą doraźną przy rozwiązywaniu problemów natury psychicznej, korygowaniu deficytów emocjonalnych oraz pracą terapeutyczną w procesie korekcyjnym o charakterze leczniczym. Zajmuję się terapią indywidualną i grupową dorosłych, terapią par oraz terapią młodzieży i dzieci w wieku szkolnym. Obszar pracy w jakim się poruszam to: problemy wieku dorastania, trudności w nauce, problemy wychowawcze i rodzinne, uzależnienia, zachowania presuicydalne i suicydalne, profilaktyka oraz terapia depresji, rozwój osobisty i zawodowy. Interwencje w sytuacjach kryzysów życiowych. Pracuję także z osobami dotkniętymi traumą. Dbając o zachowanie standardów profesjonalnego działania doskonalę się zawodowo, biorąc udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz superwizjach. W istotny sposób kształtuje mnie i moje działania stała współpraca konsultacyjna z innymi specjalistami a mianowicie psychiatrami, psychologami, pedagogami oraz terapeutami.

Pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Mentorem i superwizorem mojej pracy jest dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UMK - terapeuta, trener i superwizor PSR/TSR (PSTTSR), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, Kierownik Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, członek Rady Merytorycznej PSTTSR, członek European Brief Therapy Assocciation, autor artykułów i opracowań dotyczących metodyki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i pierwszej w Polsce autorskiej książki dotyczącej tematyki TSR pt.: Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.

W swojej pracy terapeutycznej kieruje się Kodeksem Etyki Praktyka PSR/TSR przyjętego i zatwierdzonego przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, gdzie dobro drugiego człowieka jest dla mnie naczelną wartością. Jako praktyk PSR/TSR szanuje godność, podmiotowość i autonomię klienta. Celem mojej zawodowej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy. Wykonuje swoje obowiązki z szacunkiem wobec osób korzystających z terapii/konsultacji oraz ich bliskich bez względu na ich rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, orientację psychoseksualną, narodowość, status materialny i społeczny oraz poglądy religijne i polityczne. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Praktyka PSR/TSR Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kontakt
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR

 • Terapia Społeczna (Socjoterapia)

 • Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

 • Program Kids' Skills - Dam Radę!

Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają...

– Milton Erikson

Poznaj cennik

Istnieje możliwość dopasowania szkolenia do indywidualnych potrzeb.
Skorzystaj z formularza kontaktowego i zapytaj!
Spotkania odwołane w czasie poniżej doby od terminu wizyty są płatne!

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR

 • Koszt: 120 zł
 • Czas trwania: 50 minut

Konsultacja Terapeutyczna

 • Koszt: 120 zł
 • Czas trwania: 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

 • Koszt: 120 zł
 • Czas trwania: 60 minut

Grupy Socjoterapeutyczne

 • Koszt: 100 zł
 • Czas trwania: 90 minut

Interwencja Kryzysowa

 • Koszt: 200 zł
 • Czas trwania: 90 - 120 minut

Program Kids’ Skills – Dam Radę!

 • Koszt: 100 zł
 • Czas trwania: 50 minut

Warsztaty, Szkolenia

 • Koszt: do uzgodnienia
 • Czas trwania: do uzgodnienia
360

Uczestników

120

Szkoleń

480

Modułów

36

Certifikatów

Nigdy nie jest za późno na to, by stać się tym, kim mogłeś się stać...

- George Eliot

Osiągnięcia