Tworzymy z pasją

"Projektowanie jest sztuką wykorzystania sił natury
dla potrzeb i zamierzeń człowieka"

Thomas Tredgold

Dokumentacja techniczna

• Projektowanie 2D i 3D

Rurociągi

• Projektowanie i dokumentacja
• Obliczenia ciśnieniowe
• Obliczenia wytrzymałościowe (Autopipe)
• Zbiorniki ciśnieniowe, magazynowe i inne
• Dokumentacja odbiorowa JN

Obliczenia

• Obliczenia wytrzymałościowe MES
• Obliczenia konstrukcji Eurocode
• Numeryczna mechanika płynów CFD
• Obliczenia przepływowe
• Bilans termiczny rurociągów i instalacji

Procedury urzędowe

• Projekt budowlany
• Procedury administracyjne
• Uwarunkowania środowiskowe wraz z procedurą
• Kosztorysy i przedmiary robót

Wizyta na obiekcie

• Pomiary i kontrola
• Nadzór autorski
• Wsparcie przy uruchomieniu
• Ekspertyza techniczna

Inne

• Analizy bezpieczeństwa HAZOP, FMA i inne
• Strefy wybuchowe ATEX
• Doradztwo techniczne, ekspertyzy
• Dokumentacja odbiorowa TDT, GUM